Babymat

De første seks månedene er det beste for babyen å ammes av moren. På denne måten får den lille de næringsstoffene den trenger gjennom hele livet. Barnets behov for mat øker med alder og vekt. Når barnet fra fødselen mates utelukkende med morsmelk eller Morsmelkerstatning 1, vil dette mette barnet stadig mindre. Du kan begynne med å erstatte ett ammemåltid med et grøtmåltid, men tidligst fra 4 måneders alder. Hvis babyen din ikke er klar for supplerende måltider, kan du avvente introduksjonen i en måned eller to.

Siden hvert barn utvikler seg individuelt og har sine egne preferanser for spesifikke måltider allerede i tidlig alder, er avvik fra det generelle matskjemaet helt vanlig. Likedan vil babyens individuelle oppførsel også påvirke energibehovet og dermed nødvendig mengde ved måltidet. Livlige barn forbrenner mer energi enn rolige barn og krever dermed oftere måltider eller større mengder ved måltidet. Holles matskjema forholder seg til spesifikasjonene fra Forschungsinstitut für Kinderernährung (forskningsinstitutt for barneernæring) i Dortmund, Tyskland, og er ment som en hjelp til hvordan du skal mate barnet ditt.