Bærekraft

Bærekraft

Bærekraftig fra begynnelsen

For mer enn 80 år siden begynte vi hos Holle å produsere babymat av Demeter-råvarer. Vi er bevisst på at vi som produsent av babymat har et helt spesielt ansvar – for miljøet, våre babyer og deres framtid. Fra gammelt av har det alltid vært en av kjerneverdiene i vårt selskap å handle bærekraftig og å bidra til samfunnet. Vi innretter driften vår slik at også framtidige generasjoner skal kunne leve i sunne omgivelser. Konkret betyr dette at vi anstrenger oss og iverksetter mange ulike tiltak og prosjekter for hele tiden å gjøre Holle enda litt mer bærekraftig.

I en viktighetsanalyse har vi identifisert seks fokusområder i bedriftens virksomhet som er svært relevante for oss og våre interessegrupper i dag og forhåpentligvis også i framtiden, med tanke på bærekraft. For å kunne illustrere og formidle disse fokusområdene og vår innsats for bærekraft har vi utviklet et symbol: Bærekraft-akset. De finnes også på vår produktemballasje og forklares nærmere i vår kommende rapport om bærekraft.

Under mottoet "Gjør jorden bra" engasjerer vi oss i det verdensomspennende klimavernet. Allerede siden begynnelsen av 2013 kompenserer vi CO2e (kontroller skrivemåten i hele teksten)-utslippene som oppstår under produksjonen av våre morsmelkerstatninger. Fra november 2014 er i tillegg også Holle korngrøter og alle Holle melkegrøter nøytrale. Utslippssertifikatene får vi gjennom biodynamiske kompostprosjekter fra Soil & More i Egypt og Sør-Afrika.
I tillegg støtter vi ulike prosjekter som fremmer naturlig mangfold i stedet for genteknologi.