CO2e-nøytrale produkter

CO2e-nøytrale produkter

Under mottoet "Gjør jorden bra" engasjerer vi oss i det verdensomspennende klimavernet. Siden begynnelsen av 2013 kompenserer vi CO2e-utslippene som oppstår ved produksjonen av våre morsmelkerstatninger med biodynamiske kompostprosjekter fra Soil & More  i Egypt og Sør-Afrika. Fra november 2014 er i tillegg også Holle korngrøter og alle Holle melkegrøter CO2e-nøytrale.

CO2e-nøytral betyr at produktene produseres CO2e-nøytralt fra bonden via produksjon til levering til engroshandelen. Takket være vårt engasjement er det i Egypt hvert år siden begynnelsen av 2013 blitt dyrket opp 35 hektar (350 000 kvadratmeter) ørken og gjort egnet for økologisk landbruk. Dette tilsvarer ca. 45 fotballbaner (FIFA-norm). I Sør-Afrika har man siden begynnelsen av 2008 i stor stil resirkulert kommunalt grønt avfall til høykvalitets plantejord, og dermed har man hvert år spart ca. 60 000 tonn CO2e. Holle har engasjert seg her siden midten av 2013.

Karbon-fotavtrykk (CO2-regnskap) for Holle morsmelkerstatning, korngrøter og melkegrøter

Som et første skritt på vei mot en CO2-nøytral morsmelkerstatning beregner selskapet Soil & More International drivhusgassutslippene som genereres under framstilling (meierigårder, kornbønder), produksjon (melkeproduksjon, bearbeiding av korn), transport og logistikk og i administrasjon (Holle baby food GmbH) for å nøytralisere dette i et annet skritt ved hjelp av såkalte utslippssertifikater. I januar 2013 startet vi med Holle morsmelkerstatninger. Fra november 2014 er i tillegg også Holle korngrøter og alle Holle melkegrøter CO2-nøytrale.

Soil & More er blant annet også involvert i bærekraftig jordbruk, og driver anlegg sammen med partnere i utviklings- og nylig industrialiserte land som omdanner organisk avfall, f.eks. rester fra avlinger, gressklipping og gjødsel til kompost av høy kvalitet ved hjelp av en aerob, oksygenberiket komposteringsprosess. I disse omdanningsprosessene genereres kun en brøkdel av de vanlige drivhusgassutslippene sammenlignet med vanlig avfallshåndtering ved hjelp av forbrenning eller ukontrollert forråtnelse. Dette bidraget til å redusere drivhuseffekten blir kompensert med utslippssertifikater som kan selges.

Både CO2-reduksjonsprosjektet og sertifikatene er sertifisert av TÜV Nord Cert GmbH og overholder kravene fra FN. For å kompensere for drivhusgassutslippene som oppstår ved produksjon av Holle-produktene er det siden begynnelsen av 2013 blitt brukt utslippssertifikater fra CO2-reduksjonsprosjektet i SEKEM, Egypt og siden midten av 2013 utslippssertifikater fra prosjektet Reliance i Sør-Afrika. Ved begge prosjektene blir biomasse bearbeidet til høykvalitets humus ved hjelp av kontrollert aerobe kompostering. I Egypt driver Soil & More sammen med sin egyptiske partner, Sekem Group, to komposteringsanlegg. I Sør-Afrika har Soil & More sammen med firmaet Reliance bygd opp et kompostanlegg som i mellomtiden blir drevet uavhengig av Reliance. Her blir det kommunale grønne avfallet fra Cape Town kompostert.

Kompost for klima

Gjør jorden bra- Skritt for skritt med dannelse av humus og varigKultivering av jordsmonn

Bakken er et av de største naturlige karbonlagrene på jorden. Dette gir dem for det første mulighet til å bygge opp en fysikalsk struktur i forbindelse med mange millioner mikroorganismer som effektivt økonomiserer med vann og næringsstoffer. For det andre setter det dem også i sentrum av klimadebatten, for uten et bærekraftig jordvern og oppbygging av klimaendringen ikke er til å stoppe. Holle støtter komposteringsprosjektene fra Soil & More, da det hos disse ikke bare handler om rent utslippsreduserende prosjekter, men fokuset ligger primært på utviklingen av bærekraftig, fruktbar jord og dermed produktivitetsøkning og -sikring og vannbesparelse.

Takket være kompostering av støttet bærekraftig landbruk disponerer mangfoldige positive virkninger på landbruksjord. Når det er riktig gjennomført, bidrar dette ikke bare til en bedre ernæringstilførsel og skånsom omgang med knappe ressurser som vann. Det gir utallige gårdbrukere i de utsatte landområdene også et sikkert livsgrunnlag. Det som før ble kassert som avfall, omdannes til verdifullt råmateriale som bidrar til å øke inntektene, til å forbedre ernæringssikkerheten og bearbeidingen av kulturlandskapet. Vi tror at utslippshandelen på denne måten kan bidra til større omfang av bærekraftig jordbruk.