Prosjekt Reliance

Kompost fra grønt avfall i Sør-Afrika

Kompostprosjektet i Sør-Afrika oppsto i april 2008 som Joint Venture mellom Soil & More International og Reliance Compost (Pty) Ltd under navnet Soil & More Reliance.

Konseptet til Reliance er enkelt: I Cape Town leveres det hver dag opptil 800 tonn grønt avfall fra husholdninger, gartnere samt selve byen til 13 innsamlingspunkter for hageavfall. Sammen med småbedrifter, de fleste fra "Black Economic Empowerment"-programmet, driver Reliance store grøntavfalls-opphakkingsmaskiner på disse oppsamlingsplassene. Dette minimerer volumet til grøntavfallet slik at påfølgende transport til sentrale kompostanlegg kan reduseres. På dette sentrale kompostanlegget blir grøntavfallet forskriftsmessig kompostert ved bruk av den kontrollerte mikrobiologiske komposteringsmetoden og iht. kravene til utslippsreduksjonsstandarden. Før Reliance i stor stil bearbeidet grøntavfallet i Cape Town, har det allerede siden sent på 90-tallet vært brukt landbruksavfall. Senere kom det første oppdraget fra byadministrasjonen i Cape Town og med komposteringen av det kommunale avfallet begynte. Inntil da ble det månedlige over 30 000 kubikkmeter grøntavfallet nesten 100 % deponert på de store avfallsdeponiene i byen. Siden prosjektstart av Reliance 2008 ble det i kompostanleggene resirkulert over 10 mill. kubikkmeter grøntavfall til høykvalitets plantejord og dermed ble det spart nesten et halvt million tonn CO2e.

 

Fokuset til Reliance er på den biologiske beplantningen og forgrønning av byen med alle de kjente problemene knyttet til dette. Målgruppen til Reliance er byens innbyggere, forbrukere, foreldre, samt barn og elever. Det som er spesielt viktig er bevisstgjøringen av den yngre generasjonen, som blir gjort kjent med temaet jord, økologisk jordbruk og kompost.

Mer info om Reliance Sør-Afrika

http://www.reliance.co.za/

http://www.soilandmore.nl/index.php/Sustainability-Solutions/The-CO2-neutral-logo

http://www.reliance.co.za/gallery.html

http://www.climateprojects.info/chameleon/outbox/public/196/6245/Project-Summary-Composting-SA.pdf

http://traceablevers.mh5.projektserver.de/e/2590/

http://www.podcast.de/episode/84774136/Farming+Revolution+in+South+Africa+-+compost+from+plant+waste+in+Cape+Town/