Mot genmodifisering

www.keine-gentechnik.de

Informasjonstjeneste for genteknologi

Informasjonstjenesten på nettsiden www.keine-gentechnik.de gir deg daglig oppdaterte nyheter om agro-genmodifisering. Dette omfatter tallrike argumenter og aktiviteter til fordel for genmodifiseringsfritt landbruk og ernæring samt spesifikk informasjon om praktisk gjennomføring av genmodifiseringsfritt landbruk, og artikler med et kritisk blikk på argumenter for genmodifisering eller vitenskapelige studier på spesialistemner.

Genmodifiseringsfritt jordbruk er hovedmålet for økologiske og organiske gårder som arbeider i samsvar med Demeter sine retningslinjer. Demeter-selskapet, som Holle er medlem av, har derfor opprettet informasjonstjenesten www.keine-gentechnik.de.