Personvernerklæring

Personvernerklæring

Generell og obligatorisk informasjon

På grunnlag av EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation (GDPR)), gjeldende som lov i Europa fra 25. mai 2018, samt artikkel 13 i den sveitsiske forfatningen og de sveitsiske bestemmelsene om databeskyttelse (Datenschutzgesetz, DSG), har alle krav på beskyttelse av sitt privatliv samt beskyttelse mot misbruk av personopplysninger. Vi følger disse bestemmelsene. Personopplysninger behandles strengt fortrolig og blir ikke solgt til tredjeparter eller gitt videre. I henhold til artikkel 7, er den sveitsiske entreprenøren (tjenesteleverandøren) DSG forpliktet til å beskytte personopplysninger ved hjelp av passende, tekniske og organisatoriske tiltak. Dette er konkretisert med artikkel 8 -10 i DSG.

I nært samarbeid med våre hosting-leverandører gjør vi alt vi kan for å beskytte databasene mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller svindel. Vi vil påpeke at dataoverføringer via nettet medfører risikoer med hensyn til sikkerhet. Det er derfor umulig å fullstendig beskytte mot tilgang fra tredjeparter.

Utpeking av ansvarlig instans

Den ansvarlige organisasjonen for databehandling på dette nettstedet er:

Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
CH-41 Riehen

Tilbakekalling av samtykke til databehandling

Enkelte operasjoner for databehandling er kun tillatt med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. En uformell melding via e-post er tilstrekkelig for tilbakekallingen. Lovligheten av databehandlingen som ble utført før tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Retten til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten

Hvis det har oppstått et brudd på databeskyttelse, har du som vedrørende person rett til å sende inn en klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten. Den ansvarlige tilsynsmyndigheten som behandler problemer knyttet til databeskyttelse er den statlige databeskyttelsesansvarlig i den føderale staten hvor selskapet vårt er basert. Følgende lenke inneholder en liste over databeskyttelsesansvarlige og kontaktinformasjon: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Retten til dataportabilitet

Du har automatisk rett til å få utlevert personopplysningene som vi behandler om deg på grunnlag av ditt samtykke eller ved oppfyllelse av en kontrakt som er overlevert til deg eller til tredjeparter. Denne informasjonen leveres i et maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av personopplysningene dine til en annen ansvarlig person, vil dette kun gjøres hvis det er teknisk mulig.

Rettigheter for innsikt, korreksjon, blokkering og sletting

Du har retten til å få innsikt i personopplysningene som er lagret om deg, opprinnelsen av disse opplysningene, mottakeren og formålet med databehandlingen, og om nødvendig har du når som helst retten til å korrigere, blokkere eller slette disse opplysningene innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser. Du kan når som helst kontakte oss ved å bruke kontaktalternativene som er oppført i den juridiske kunngjøringen her, samt for ytterligere spørsmål om personopplysninger.

SSL- eller TLS-kryptering

Av sikkerhetsmessige grunner og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold som du sender til oss som nettstedoperatør, bruker nettstedet vårt en SSL- eller TLS-kryptering. Dette betyr at data som du sender via dette nettstedet ikke kan leses av tredjeparter. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse med «https: // »-adresselinjen i nettleseren din og med låsesymbolet på nettleserlinjen.

Loggfiler

Leverandøren av nettstedet samler automatisk inn informasjonen som nettleseren din automatisk overfører til oss. Denne informasjonen lagres som loggfiler på serveren. Denne informasjonen inkluderer:

  • Hvilken side du har besøkt på domenet vårt
  • Dato og tidspunkt for server-forespørselen
  • Nettlesertype og -versjon
  • Operativsystemet
  • Henvisende URL
  • Vertsnavnet til datamaskinen
  • IP-adresse

Disse dataene blir ikke tilknyttet andre datakilder. Grunnlaget for databehandling er artikkel 6 nr. 1 bokstav b i GDPR-en, som gjør det mulig å behandle data for å oppfylle en kontrakt eller forhåndskontraktive tiltak.

Kontaktskjema

Data som overføres via kontaktskjemaet, inkludert kontaktinformasjon, vil bli lagret for å kunne behandle forespørselen eller for eventuelle oppfølgingsspørsmål. Disse dataene vil ikke bli utlevert til andre uten ditt samtykke.

Opplysningene som sendes inn via kontaktskjemaet vil kun bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR-en). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. En uformell melding via e-post er tilstrekkelig for tilbakekallingen. Lovligheten av databehandlingen som ble utført før tilbakekallingen forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Opplysningene som sendes inn til oss via kontaktskjemaet vil forbli lagret hos oss til du ber om sletting, tilbakekaller ditt samtykke for lagring eller det ikke lenger er behov for lagring av opplysningene. Obligatoriske lovbestemmelser - spesielt gjeldende for lagringsperioder - forblir upåvirket.

Personopplysninger for mottak av nyhetsbrev

Vi trenger en e-postadresse for å kunne sende deg nyhetsbrevet vårt. Det er nødvendig å bekrefte e-postadressen din, samt at du ønsker å motta nyhetsbrevet. Ytterligere data samles ikke inn eller er frivillig. Opplysningene vil kun brukes til å sende nyhetsbrevet til deg.

Opplysningene som du sender inn når du melder deg på for å motta nyhetsbrevet vårt vil kun bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR-en). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. En uformell melding via e-post er tilstrekkelig for tilbakekallingen, eller du kan melde deg av via «Unsubscribe»-lenken som du finner i nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingen som allerede er blitt utført forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Opplysningene som du sendte inn for å motta nyhetsbrevet vil bli slettet hvis du melder deg av. Hvis opplysningene ble sendt inn til oss for andre formål og fra andre steder, vil opplysningene forbli hos oss.

CleverReach

Vi bruker CleverReach for å sende nyhetsbrev. Leverandøren er CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Med denne tjenesten kan vi organisere og analysere sending av nyhetsbrev. Opplysningene som du sender inn for å motta nyhetsbrevet, for eksempel e-postadressen din, vil bli lagret på CleverReach-serverne. Serverne er plassert i Tyskland.

Sendelse av nyhetsbrev med CleverReach gir oss muligheten til å analysere atferden til mottakerne av nyhetsbrevet. Analysen viser oss blant annet hvor mange mottakere som har åpnet nyhetsbrevet, og hvor ofte lenkene inne i nyhetsbrevet ble klikket på. CleverReach støtter konverteringssporing for å analysere om en tidligere definert handling, som for eksempel et produktkjøp, har funnet sted etter at det er blitt klikket på en lenke. For mer informasjon om dataanalyse av CleverReach, kan du se: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Dataene blir behandlet på grunnlag av ditt samtykke (artikkel 6 nr. 1 bokstav a i GDPR-en). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. En uformell melding via e-post er tilstrekkelig for tilbakekallingen, eller du kan melde deg av via «Unsubscribe»-lenken som du finner i nyhetsbrevet. Lovligheten av databehandlingen som allerede er blitt utført forblir upåvirket av tilbakekallingen.

Hvis du ikke ønsker at CleverReach utfører analyse av dataene dine, må du melde deg av nyhetsbrevet. For å melde deg av, kan du enten sende en uformell e-post til oss eller melde deg av direkte via «unsubscribe»-lenken som du finner i nyhetsbrevet.

Opplysningene som du sendte inn for å melde deg på vil bli slettet fra serverne våre og CleverReach-serverne hvis du melder deg av. Hvis opplysningene ble sendt inn til oss for andre formål og fra andre steder, vil opplysningene forbli hos oss.

For mer informasjon om  personvernerklæringen til CleverReach, kan du besøke: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Ordrebehandling

For å fullstendig kunne overholde de lovlige kravene til databeskyttelse, har vi inngått en ordrebehandlingsavtale med CleverReach.

YouTube

Nettstedet vårt bruker YouTube-plugins for integrering og visning av videoinnhold. Leverandøren av videoportalen er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

En kopling til YouTube-serverne opprettes når du åpner en side med en integrert YouTube-plugin. Dette forteller YouTube hvilke av sidene våre du har besøkt.

YouTube kan tilordne surfeatferden din direkte til din personlige profil hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din. Du kan forhindre dette ved å logge ut på forhånd.

YouTube brukes for å gi en attraktiv presentasjon av tilbudene våre på nettet. Dette representerer en legitim interesse i henhold til betydningen i artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR-en.

Du finner mer informasjon om hvordan brukerdata håndteres i YouTubes retningslinjer for personvern på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som nettleseren din lagrer på enheten din. Informasjonskapsler hjelper oss med å gjøre nettstedet vårt mer brukervennlig, effektivt og sikkert.

Enkelte informasjonskapsler er såkalte énøkts (midlertidige) informasjonskapsler. Slike midlertidige informasjonskapsler slettes automatisk når du lukker nettleseren. Andre informasjonskapsler blir værende på enheten din til du sletter dem selv. Slike informasjonskapsler hjelper oss å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt.

Med en moderne nettleser kan du overvåke, begrense eller nekte å godta bruk av informasjonskapsler. Mange nettlesere kan konfigureres slik at informasjonskapsler slettes automatisk når programmet lukkes. Vær oppmerksom på at funksjonaliteten på nettstedet vårt kan begrenses hvis du deaktiverer informasjonskapsler.

Innstillingen av informasjonskapsler som er nødvendige for å utføre elektroniske kommunikasjonsprosesser eller for å gi deg de funksjonene du ønsker (f.eks. handlekurv), er basert på artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR-en. Som operatør av dette nettstedet har vi en legitim interesse i å lagre informasjonskapsler for feilfri (teknisk)og smidig levering av tjenestene våre. Andre informasjonskapsler (f.eks. for analysefunksjoner) behandles separat i denne databeskyttelseserklæringen.

Google Analytics

Nettstedet vårt bruker funksjoner fra webanalytikatjenesten Google Analytics. Leverandøren av webanalysetjenesten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker «informasjonskapsler» (cookies) Dette er små tekstfiler som nettleseren din lagrer på enheten din for å gjøre det mulig å analysere bruken av nettstedet. Informasjon som genereres av informasjonskapsler med hensyn til hvordan du bruker nettstedet vårt overføres til en Google-server og lagres der. Serveren er vanligvis plassert på et sted i USA.

Google Analytics-informasjonskapslene brukes i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR-en. Som operatør av dette nettstedet har vi en legitim interesse i å analysere brukeratferden for å optimalisere nettstedet vårt, samt for bruk av annonsering.

IP-anonymisering

Vi bruker Google Analytics i forbindelse med IP-anonymisering. Denne funksjonen sørger for at IP-adressen din blir avkortet i medlemslandene i Den europeiske union eller andre parter i avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde før den sendes til Amerikas forente stater (USA). Det kan oppstå spesielle tilfeller der Google overfører hele IP-adressen til en server i USA og forkorter den der. Google bruker denne informasjonen på våre vegne som operatør av dette nettstedet, til å evaluere din bruk av nettstedet, kompilere rapporter om nettstedsaktiviteten for operatører av nettstedet, og levere andre tjenester i tilknytning til nettstedsaktivitet og Internett-bruk. IP-adressen som overføres av Google Analytics blir ikke tilknyttet andre data som Google besitter.

Nettleser-plugin

Du kan nekte å godta at nettleseren din bruker informasjonskapsler. Imidlertid kan dette føre til at du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet. Du kan også forhindre innsamling av data angående din bruk av nettstedet, inkludert IP-adressen din og etterfølgende behandling av Google. Du kan gjøre dette ved å laste ned og installere følgende nettleser-plugin via denne lenken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Innvending mot innsamling av data

Du kan forhindre at Google Analytics samler inn dataene dine ved å klikke på følgende lenke. En spesiell informasjonskapsel vil forhindre innsamling av dataene dine ved fremtidige besøk på nettstedet vårt: Deaktivering av Google Analytics.

Du finner mer informasjon om håndtering av brukerdata på Google Analytics i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Databeskyttelsesansvarlig

Vi har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig.

Thomas Hornfeck
Lörracherstrasse 50
CH-4125 Riehen

E-post: THornfeck@holle.ch

Kilde: Datasikkerhetskonfigurator fra mein-datenschutzbeauftragter.de