Demeter-kvalitet

Helhetlig kvalitet gjennom å arbeide med naturen

Matvarer med Demeter-merket er dyrket i samsvar med strenge økologiske standarder - i harmoni med naturen. Økologisk jordbruk bruker en økologisk prosess som utnytter de helhetlige kvalitetene i dyrkningssyklusene deres. Enten det er jordsmonn, frø, planter, dyr eller mennesker - hvert element i jordbrukssystemet har sin egen unike, viktige rolle. Hvert element støtter og styrker de andre, og ved å gjøre dette skaper de en gård som er en naturlig og selvforsynt levende organisme.
Bruk av kjemiske og syntetiske insektmidler og gjødsel og genteknologi er strengt forbudt i økologisk landbruk, og det samme gjelder tilsetning av problematiske ingredienser i løpet av prosessen.

Demeter-jordbruk er unik i sin konsistente og helhetlige tilnærming fordi den gjennom sine økologiske dyrkingsmetoder gir mer tilbake til naturen enn den tar.

90 år med biodynamisk landbruk – med kurs inn i framtiden

I 2014 feirer Demeter et stort jubileum: I 1924 holdt Rudolf Steiner et foredrag for interesserte gårdbrukere i Koberwitz, som betegnes som "Jordbruksmessig kurs" og grunnlaget for Demeter-landbruket. I dag, 90 år senere, driver rundt 1400 gårdbrukere og mer enn 330 bearbeidere i Tyskland etter den biodynamiske jordbruksmåten. Som et internasjonalt øko-merke er Demeter representert på alle kontinenter. Fra Argentina til Ungarn driver rundt 8000 bønder nesten 160 000 hektar i rundt 50 land på en anerkjent biologisk-dynamisk måte, i samsvar med Demeters retningslinjer. Mer informasjon finner du på Demeters jubileumssider.